Víkend hokejbalových šampiónov 2018/2019

Záväzná prihláška na Víkend hokejbalových šampiónov 2018/2019, 10. a 11. augusta 2019.

Vyplňte názov klubu, ktorý prihlasujete do turnaja.
Vyplňte súťaž v ktorej klub nastupoval v ročníku.
Vyplňte umiestnenie v súťaži.
Vyplňte kontaktnú osobu.
Vyplňte telefónny kontakt.
Vyplňte email adresu.

*Kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ" prejavujem svoj súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov pre ŠOK o.z., so sídlom Nedbalova 11, 949 12 Nitra, IČO: 42207436, a to na účel zabezpečenia priebehu turnaja Víkend hokejbalových šampiónov 2018/2019, ktorý sa bude konať v Žiline v dňoch 10. a 11. augusta 2019. Tento súhlas je daný slobodne a vážne, v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.